Tallers col•laboratius per definir propostes

Sant Miquel +B segueix el seu curs immers en la definició de les accions de millora que conformaran el PIAM (Pla integral d’accions de millora) de Sant Miquel. Moltes de les propostes fins ara recollides van sorgir durant la fase de diagnòstic participatiu a través de les diverses accions i tallers que van tenir lloc, però és ara quan aquestes propostes inicials van prenent forma i són complementades amb altres de noves.Finalitzada la fase de diagnòstic, i atès el pes específic que aquesta fase ha tingut durant el procés de participació ciutadana… Leer Más

Tàctica Urbana en Av. Girona amb l’Escola d’Art d’Olot

La segona fase del procés “Sumem des de els Barris, Sant Miquel +B”, inclou la realització al barri de dues intervencions temporals, paral•leles a la redacció del Pla Integral d’Actuacions de Millora. Es durà a terme una intervenció paisatgística en la Plaça Sant Miquel i una altra de posada en valor de l’Avinguda Girona com a eix d’accés a la ciutat i d’activitat comercial. L’execució d’aquestes intervencions durant els dos propers mesos vol en primer lloc demostrar la capacitat executiva del projecte Sant Miquel +B i amb això augmentar la confiança i… Leer Más

Sant Miquel +B: Cap a la segona Fase

El projecte Sant Miquel +B, Sumem des dels barris inicia aquests dies la segona fase del procés de treball. El Diagnòstic participatiu, resultat final de la fase que ara acaba, s’ha plantejat com un document de caràcter estratègic que no es limita a l’anàlisi de la situació del barri, sinó que avança en la definició de les línies estratègiques que estructuraran la segona fase -d’accions de millora- així com el treball posterior a desenvolupar per l’Ajuntament d’Olot.   – Elaboració del diagnòstic, metodologia i INPAR Sant Miquel +B s’ha planejat des d’un… Leer Más

Conclusions de la primera fase: diagnòstic participatiu

El projecte “Sant Miquel +B, Sumem des dels Barris es troba aquests dies tancant la primera fase del procés, orientada a elaborar un diagnòstic participatiu de la situació del barri. Han estat uns primers mesos en els quals s’ha desenvolupat un treball intens amb els diferents agents del barri;perquè han estat moltes i molt diverses les entitats que s’han sumat a aportar la seva visió sobre els problemes i les necessitats del barri: l’ Associació de Veïns de Sant Miquel, que ha estat un dels pilars centrals sobre els quals s’han desenvolupat… Leer Más

Diagnòstic tècnic

En paral•lel al procés participatiu que s’està duent a terme durant aquests mesos, +B avança en un altre aspecte igualment important per a la consecució dels seus objectius: l’anàlisi tècnica. Aprofitant al màxim els recursos disponibles des de l’Ajuntament d’Olot i de les diferents àrees i instituts que l’integren, el diagnòstic tècnic es durà a terme per mitjà del càlcul d’una sèrie d’indicadors quantitatius que permetran conèixer la situació del barri i referenciar-la a altres barris de la ciutat, així com a valors òptims o de referència que han estat definits des… Leer Más

Crònica Mapatge Urbà

El dijous 3 de juliol va tenir lloc el mapatge urbà dins del projecte Sant Miquel +B, Sumem des dels Barris”. Gràcies a aquesta activitat vam poder desenvolupar una *diagnosi concreta sobre els diferents espais del barri: es van identificar els problemes i es van plantejar possibles millores físiques i d’ús. Aquest recorregut va servir, a més, per fer una primera valoració de les intervencions demostratives que tindran lloc durant la segona fase. 1. El recorregut va començar en l’espai del projecte a l’avinguda de Girona, lloc des del qual ens traslladem… Leer Más

Mapeig Urbà 3 de Juliol

El dijous 3 de juliol, a les 19 h, realitzem la primera acció de mapatge col•laboratiu orientada a l’espai urbà. En aquesta acció, centrarem l’atenció sobre els eixos de connexió del barri i els seus accessos, les vies perpendiculars que els creuen i les discontinuïtats per als vianants que es produeixen, els espais lliures infrautilitzats i els solars vacants, els accessos a l’entorn natural i els espais públics més representatius. L’activitat servirà per valorar quins aspectes són els més importants a tenir en compte en cadascun dels espais que analitzem. També es… Leer Más

Més participació

+B, Sumem des dels barris, està plantejat com un projecte col·lectiu en el qual les percepcions dels ciutadans i els diferents col·lectius constitueixen el fonament a partir del qual seran definides les accions de millora en la segona fase. És per això que, com a complement de les diferents activitats que tindran lloc fins a l’estiu, s’han desenvolupat en paral·lel una sèrie de canals destinats a ampliar la participació a totes aquelles persones que ho desitgin. D’aquesta manera els diversos mecanismes de participació i recollida de percepcions permetran que un major nombre… Leer Más

Crònica del Joc de Barri, del 16 de juny

El dissabte 16 de juny, va tenir lloc el Joc de Barri a la plaça de Sant Miquel, una activitat de caràcter lúdic i pedagògic en la qual els participants van compartir els seus coneixements sobre la història, els habitants i els llocs d’aquest barri, i en la qual també van tenir ocasió de plantejar els seus principals interessos per millorar-lo. L’activitat va començar a les dotze del matí del dissabte. Hi havien estat convocades les associacions i els veïns que havien assistit a la presentació inicial però, gràcies al fet que… Leer Más

Joc de Barri, Dissabte 7 de Juny

  Dissabte que ve 7 de juny tindrà lloc, a  la plaça de Sant Miquel, la primera activitat participativa del projecte +B, Sumem des dels barris. Aquest primer esdeveniment serà el Joc de Barri, una activitat lúdica i pedagògica l’objectiu principal del qual és generar comunitat entorn del projecte Sant Miquel +B, i, també, que reconeixem els principals elements de valor del barri –els seus espais significatius i els seus elements d’identitat, les persones i els esdeveniments que li atorguen caràcter- i comencem a recollir les idees de millora que proposin els… Leer Más